Yet Another Framework Yaf_Loader::getNamespacePath

(Yaf >=3.2.0)

Yaf_Loader::getNamespacePath — 등록된 네임스페이스의 반환 경로


설명

public Yaf_Loader::getNamespacePath(string $namespaces): string

등록된 네임스페이스의 경로 검색


매개변수

namespace
네임스페이스의 문자열.

반환 값

문자열 경로, 네임스페이스가 등록되지 않은 경우 null 기본 라이브러리가 반환됩니다.


Examples

예제 #1 Yaf_Loader::registerNamespace() 예제

                  
<?php
$loader = Yaf_Loader::getInstance("/var/application/lib");
$loader->registerNamespace("\Vendor\PHP", "/var/lib/php");

$loader->getNamespacePath("\Vendor\PHP"); // '/var/lib/php'
$loader->getNamespacePath("\Vendor\JSP"); // '/var/application/lib'

?>